50 deltagere på årets arrangørkonferanse

50 deltagere på årets arrangørkonferanse

Årets arrangørkonferanse og tidtagerkurs på Gardermoen samlet 50 deltagere fra hele landet til gode diskusjoner og nyttig erfaringsutveksling.

- Takk for godt engasjement! Vi opplevde at det var mange gode innspill og tydelige meninger, og det er bra. Vi sitter igjen med gode diskusjoner rundt blant annet miljø, og ser at vi har mye å lære av hverandre, sier Christian Gedde-Dahl, anleggs- og arrangementskonsulent i Norges Skiskytterforbund. 

Arrangørkonferansen 2019 ble arrangert på Gardermoen og samlet 50 deltagere fra hele Norge. Samtidig med konferansen ble det arrangert tidtagerkurs. Tematikken på arrangørkonferansen handlet om alt fra regelendringer, til utstyrskontroll, fluor og para-skiskyting. I tillegg fikk innlegget til Synnøve Fagerhaug Dalen om plast og avfallshåndtering på arrangement i gang gode diskusjoner. 

- Vi har mye vi skal løfte oss på innenfor miljøområdet. Jeg tror vi kan lære mye av hverandre, og kanskje også av andre arrangører innenfor mange områder. Motivasjonen er klart til stede og vi ønsker å levere best mulig - også på dette området, sier Christian Gedde-Dahl. 

I tillegg til en del faglig innhold er arrangørkonferansen og tidtagerkurset en god anledning til å møtes og dele erfaringer, på yvers av arrangører og våre tekniske delegerte.

- Jeg opplever at vi skaper en felles plattform for arrangørene, og legger et godt grunnlag i forhold til forventninger og rammer. I tillegg får vi muligheten til å utveksle erfaringer og ha en hyggelig sosial samling, fortsetter Christian Gedde-Dahl. 

Alle presentasjoner fra konferansen er publsiert her: http://www.skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/arrangorkonferanse/

Del artikkel