Bama Young Star informasjon

Bama Young Star, Holmenkollen (dato ikke avklart)

Her vil det komme informasjon om Bama Young Star 2020. 

Det kan forekomme endringer og ny informasjon, så sjekk denne siden jevnlig før rennstart

Deltakere inntil 30 jenter og 30 gutter 15. - 16. år.

Her vil det komme liste over uttatte utøvere til denne konkurransen

 
Startliste gutter

Startliste jenter

Innskytingsliste gutter

Innskytingsliste jenter

Resultatliste jenter

Resultatliste gutter


Presentasjon lagledermøte (blir lagt ut her)

Testing av ski: må skje i forkant av innlevering av ski. Det er et eget glidtestområdet oppe ved hopplassen. 

Løypene blir saltet i forkant av WC konkurransen

Innlevering av ski: Skia skal leveres uten noe form for produkt under skia og dere trenger ikke sette rill på skia. Vi setter en felles rill for dere. Dvs at skia skal være klare til å bli preparert og at smørerne slipper å ta av glider på skiene.  

Kjøp av sportslunsj for foresatte/trenere og lagledere: Mellom kl 13-14 i lobbyrestauranten, Park Cafe, på Park Holmenkollen Hotell. 

På onsdag henter dere utstyret i biblioteket - en etasje over respesjonen - gå trappa opp til høyre for repespsjonen når dere kommer inn døra.
På torsdag henter dere utstyret ved Saga Hall. Hotellet vil skilte til Saga Hall. 


(merk at for de som er på vippen enten til å få gå eller være reserver, så har EQ måtte lagt inn ekstra poeng for å få riktig rekkefølge ift uttakskritere ved lik poengsum, derfor kan noen ha fått en endret poengsum).

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
1. Resultater for de 15 beste i HL 2019 klasse 15 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. Ved likt plassiffer teller samlet slutt-tid.
2. Antall lisenser i klasse 14 og 15 år i sesongen 2018/19. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2). Plassen tas fra den regionen med høyest prosentvis antall lisenser (pkt 2). 

Kriterier for kvalifisering:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Regionskvoter:

Region Gutter Jenter
Øst 17 19
Sør 2

2

Midt 2 2
Nord 5 4
Vest 4

3

 

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark

Forfall: Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.

Uttak: Innen (dato kommer), med rangering av løpere fra hver region.

Del artikkel