Oversikt over lisenser

Status lisensinnbetaling pr 31.3.2017

Her finner du alle som har betalt lisens for sesongen 2016/2017 (01.05.16 - 30.04.17). Her kan arrangører finne alle som er startberettiget i klasse 13 eller eldre og klubbene kan se hvem av sine løpere som har betalt. De som fyller 13 år senere enn 30.04.17 trenger ikke lisens for sesongen 2016/17.

Siden vil bli oppdatert en gang i uken, slik at det vil være løpere som har betalt, men som ikke vil bli å finne på listen før neste oppdatering. Disse må da forevise betalingskvitteringen ved henting av startnummer.

Er det opplysninger i listen som er feil eller som mangler, vennligst gi beskjed til nssf@skiskyting.no

Fra den dato man fyller 13 år må alle som skal starte i skiskytterrenn løse skiskytterlisens. De som er yngre behøver ikke denne lisensen, da de er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringsdekningen man får gjennom skiskytterlisensen gjelder også under trening.

Del artikkel