Teknisk delegert 2016-2017

Forbundet utnevner 2 TD2ere til alle NM, HL og DNB Cup og Statkraft Junior Cup, samt LM og Skiskytterfestival.

TD skal rettlede og være forbundets utstrakte hånd, bistå arrangøren i forbindelse med arrangementet, samt påse at konkurransene blir gjennomført i henhold til NSSF konkurransereglement. En av TDene er leder av rennjuryen. Forbundet og arrangøren dekker kostnadene for 1 TD hver.

TD1 kan være TD på kretsrenn og andre lokale renn, samt være den andre TD på LM og Bendit ved behov.
 


TD2 samling 20.-21. april 2012

Del artikkel