Tidsfrister arrangementer

Viktige frister/datoer i forbindelse med arrangementer.

1. mars
Søknadsfrist DNB- og Norgescup junior renn fra lag til krets

1. mars       
Lag som søker NM rulleskiskyting om 1,5 år sender søknad til kretsen

1. mars
Lag som søker NM eller HL om 2 år sender søknad til kretsen

15. mars
Søknadsfrist DNB- og Norgescup junior renn fra krets til NSSF

15. mars
Kretsen videresender søknader til NSSF om NM, HL og/eller NM rulleskiskyting i prioritert rekkefølge

April
Styret i NSSF tildeler DNB- og Norgescup junior renn kommende sesong

April
Styret i NSSF tildeler NM, HL og NM rulleskiskyting

1. mai
LM-renn fra lag til krets

1. juni      
Krets utpeker LM arrangør og informerer NSSF

15. september      
Frist for å legge inn rennsøknad via EQ Timing 

Arrangørkontrakter

Søknadsskjemaer

Del artikkel