Tidsfrister arrangementer

Viktige frister/datoer i forbindelse med arrangementer.

1. mars                  Søknadsfrist DNB- og Statkraft renn fra lag til krets

15. mars                Søknadsfrist DNB- og Statkraft renn fra krets til NSSF

1. mai                    LM-renn fra lag til krets

1. juni      Krets utpeker LM arrangør og informerer NSSF

April                      Styret i NSSF tildeler DNB- og Statkraft renn kommende sesong

1. september       Lag som søker NM rulleskiskyting om 2 år sender søknad til kretsen

1.september        Lag som søker NM eller HL om 2 og 1/2 år sender søknad til kretsen

15. september     Frist for å legge inn rennsøknad via EQ Timing

1. oktober            Kretsen videresender søknader til NSSF om NM, HL og/eller NM rulleskiskyting i prioritert rekkefølge

November            Styret i NSSF tildeler NM, HL og NM rulleskiskyting


Arrangørkontrakter

Søknadsskjemaer

Del artikkel