Tidsfrister

Viktige frister/datoer

1. februar                 
Søknadsfrist fritak fra militærtjeneste

31. januar                 
NIFs idrettsregistrering
 
April - mai                
Årsmøte i lag og kretser 

1. mai                      
Ny sesong starter og ny lisens må løses

1. mai                      
Søknadsfrist DNB- og Statkraft renn fra lag til krets
 
15. mai                     
Søknadsfrist DNB- og Statkraft renn fra krets til NSSF

1. juni                       
Lag og kretser sernder rapportskjema til NSSF 

Juni                         
Styret i NSSF tildeler DNB- og Statkraft renn kommende sesong

Juni                         
NSSF Ting annen hvert år, ledermøte annen hvert år

1. september           
Lag som søker NM rulleskiskyting om 2 år sender søknad til kretsen

1.septtember            
Lag som søker NM eller HL om 2 og 1/2 år sender søknad til kretsen

15. september         
Frist for å legge inn rennsøknad via SportsAdmin

1.oktober                  
Kretsen videresender søknader til NSSF om NM, HL og/eller NM rulleskiskyting i prioritert rekkefølge

Oktober                   
Søknadsperioden åpner for spillemidler 

November               
Styret i NSSF tildeler NM, HL og NM rulleskiskyting

Del artikkel