Endring i tidsplan for LM-Midt lørdag og søndag oppi Snåsa

 Melding fra rennleder:

"Vi har i samråd med TD valgt å ikke dele opp arrangementet i to grupper, som forespeilet i invitasjon. Det betyr at det vil bli en innskyting. Tidspunkt for innskyting endres til kl 10:00 – 11:00 for alle klasser. Første start blir kl 11:15. Dette gjelder både lørdag og søndag."

Arrangørens nettsider

Del artikkel

Til nyhetsarkivet