Antall tellende løp i NØK-CUP 18/19

Kretsstyret bestemte på styremøtet den 5.3.2019 at det for sesongen 18/19 skal være 6 tellende løp i NØK- cupen.

Del artikkel

Dato for lagledermøte og kretsting

Lagledermøte blir onsdag 10.4.2019 kl 19.00 på Steimoegga idrettspark, Alvdal.

Kretsting blir til mandag 29.4. 19 , kl 19.00 på Steimoegga idrettspark, Alvdal

Del artikkel

NC Østre Toten 21- 24 februar

Hovedleder/leder pulje 1 Anne Berit Nordvang, tlf 90868025 

 

STAFETT SØNDAG: Forfall meldes Anne Berit Nordvang, tlf 90868025 så fort som mulig og senest søndag kl. 0630!

Stafettoppsett og mannskapsliste NM Mix Stafett og Stafett Duo søndag

 

INFO FRA LAGLEDER

STANDPLASSLISTE NORMAL FREDAG (revidert liste torsdag kl.19.10)

Mannskapslister fredag (revidert liste torsdag kl.20.00)

Mannskapsliste lørdag (revidert liste fredag kl.20.00)

STANDPLASSLISTE SPRINT LØRDAG

Del artikkel

Fluorforbud for løpere t.o.m. 16 år.

NØSSK oppfordrer alle klubber til å overholde det nye fluorforbudet som NSSF har vedtatt. Forbudet gjelder som kjent for løpere til og med 16 år. Som en påminnelse kan hver enkelt klubb informere om dette i egen klubb, samt nevne dette i innbydelse til våre kretsrenn

Del artikkel

Terminliste 2018/2019

Endelig terminliste for sesongen 2018/2019 finner dere her: 

Terminliste

Følgende revideringer er gjort på terminlisten siden lagledermøtet 01.10.2018:

22.10.2018

  • Planlagt åpningsrenn på Dombås flyttes fra helga 8.-9. desemer til helga 1.- 2. desember.
  • Rennet 13. januar på Os er endret fra jaktstart til fellesstart

23.10.2018

  • Etter ønske fra Tynset IF flyttes rennet 26. januar til søndag 20. januar. Rennet teller ikke i NØK-cup.  

Del artikkel

Oversikt TD og lagledere sesongen 2018/2019


Oversikt over TD og lagledere for sesongen 2018/2019 finner dere her:

Oversikt TD

Oversikt lagledere

Del artikkel