Stafettreglement OASSK

Stafettreglement OASSK

Styret i Oslo og Akershus Skiskytterkrets vedtok i styremøte 21.oktober 2015 et oppdatert stafettreglement for juniorer. Reglementet er revidert av en egen stafettkomite, og deres forslag har vært på høring i klubbene høsten 2015. Med bakgrunn i innspill ga stafettkomiteen en innstilling til kretsstyret, og innstillingen ble vedtatt 21.oktober 2015 som kretsens retningslinjer for stafettuttak inntil videre. Reglementet er utarbeidet særlig med tanke på uttak av stafettlag på juniornivå.
Det er viktig at alle aktuelle utøvere er kjent med reglementet før konkurranse.
Klikk her for å se reglementet.

Les mer