Styret i OASSK 2016/17

 

Funksjon Navn Klubb Telefon Epost
Leder Jon Haugan  TRY 934 03 100  jon.haugan@online.no
Kretsutvilkler Ninni Jonsson Fossum 905 25 905  ninni965@gmail.com
Jenteansvarlig Torild Nordengen Fet 977 47 724 t-nordengen@hotmail.com
jr/sr-ansvarlig  Vivi Engebretsen Fossum 915 25 120 vivi.engebretsen@gmail.com
HL-ansvarlig  Gunhild Myhr  Asker 901 14 681  gunhild.myhr@pgs.com
Sekretær Olaug Hjelstuen OSSL 982 38 451 olaughj@gmail.com
Kasserer Finn Borchgrevink TRY 901 79 828 finnborc@broadpark.no

 

Del artikkel