Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

NSSFs sentrale administrasjon holder til på Ullevaal Stadion, Oslo. Her finner du en oversikt over ansatte samt de ulikes arbeidsoppgaver.

Forbundskontoret
Norges Skiskytterforbund, 0840 Oslo
Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21 02 90 02
E-post: nssf@skiskyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 75A1
Bank: 7087 05 10657    Lisens: 3000 3000 350
Organisasjonsnummer: 971 484 063

 

Anne Rustberggard Varden
Generalsekretær

anne.varden@skiskyting.no
Mobil: 901 97 533

 Ansvarsområder:


- Øverste leder administrativt
- Personalansvar
- Kontaktpunkt mot NIF og andre Særforbund

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundStig Flatebø
Økonomisjef 

stig.flatebo@skiskyting.no
Mobil: 959 66 218

Ansvarsområder:

- Utarbeide budsjett 
- Føre NSSF regnskap, ferdigstille årsregnskap og kvartalsrapportering
- Lønn og reiseregninger
- Løperfond
- Forsikrings- og pensjonsavtaler

 

 

Per-Arne Botnan
Landslagssjef 

per.arne.botnan@skiskyting.no
Mobil: 900 42 212

Ansvarsområder:
- Landslagsmodell og -struktur
- Innstille uttakskriterier sammen med utviklingssjef landslag
- Ansvar uttak ihht kriteriene for World Cup og VM
- Personalansvar for elitelandslagstrenerne, smøreteam og helseteam
- Hovedleder for elitelandslagene, og WC/VM lagene
- Overordnet kontakt Olympiatoppen
- Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite

Emilie Nordskar
Kommunikasjonssjef

emilie.nordskar@skiskyting.no
Mobil: 900 55 379

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundVegar Rolfsrud
Bredde- og rekrutteringssjef

vegar@skiskyting.no 
Mobil: 976 93 662

 Ansvarsområder:
- Strategisk og operativ ansvar for krets- og klubbutvikling
- Oppfølging av kretsleder og utdanningsansvarlige
- Ansvar for bredde- og rekutteringsarbeidet i NSSF
- Totalansvar for utdannings- og kompetansearbeidet i NSSF
- Litteraturutvikling
- Sekretær i Utviklingskomitéen
- Kontaktperson søkere til VM-fondet
- Ansvar for oppfølging av team- og skoleavtaler


Knut Folkestad
Salgssjef

knut.folkestad@skiskyting.no
Mobil: 905 59 370

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundTherese Engebråten
Partneransvarlig

therese.engebraten@skiskyting.no
Mobil: 979 69 281

Ansvarsområder:
- Koordinere og gjennomføre markedsaktiviteter i hht markedsstrategi og markedsplan
- Oppfølging og kvalitetssikring av sponsoravtaler
- Oppfølging av samarbeidspartnere, leverandører og Biathlon Pool
- Utvikling av markedsmateriell
- Ansvarlig for NSSFs tilstedeværelse på sosiale medier
- Koordinere markedsaktiviteter mellom våre samarbeidspartnere og landslagsutøvere

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundJan Gustavsson
Koordinator landslag og logistikk

jan.gustavsson@skiskyting.no
Mobil: 400 60 660

Ansvarsområder:
- Logistikk landslag
- Kontaktpunkt mot Anti-Doping Norge
- Logistikkansvar: Klær og utstyr
- Kontaktpunkt mot leverandører

 

 

 

Sondre Eriksen Hensema
Landslagskoordinator

sondreeriksen.hensema@skiskyting.no
Mobil: 415 14 948


Jens Schjerven
Prosjektleder

jens.schjerven@skiskyting.no 
Mobil: 932 62 923

Ansvarsrområder:
- 50% stilling para-skiskyting
- 50% stilling utdanning og kompetanse til klubb

 

Christian Gedde-Dahl
Anlegg- og arrangementskonsulent

christian@skiskyting.no
Mobil: 486 00 654

Ansvarsområder:
- Ansvar for nasjonale arrangement og arrangører
- Sekretær i Teknisk komité
- EQ Timing 
- Arrangørkonferanse
- Hovedterminliste
- Hovedansvar NSSFs konkurransereglement
- IBU B-lisens og NSSF C-lisens for anlegg
- Anleggsansvarlig med oppfølging av anleggsrådgivere, samt utvikling av materiell

Del artikkel