Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

NSSFs sentrale administrasjon holder til på Ullevaal Stadion, Oslo. Her finner du en oversikt over ansatte samt de ulikes arbeidsoppgaver.

Forbundskontoret
Norges Skiskytterforbund, 0840 Oslo
Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21 02 90 02
E-post: nssf@skiskyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 75A1
Bank: 7087 05 10657    Lisens: 3000 3000 350
Organisasjonsnummer: 971 484 063

 

Anne Rustberggard Varden

Generalsekretær

anne.varden@skiskyting.no

Mobil: 901 97 533

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundStig Flatebø
Økonomisjef 

stig.flatebo@skiskyting.no
Mobil: 959 66 218

Ansvarsområder:

-Øverste leder administrativt
-Personalansvar
-Kontaktpunkt mot NIF og andre SF
- Utarbeide budsjett 
- Føre NSSF regnskap, ferdigstille årsregnskap og kvartalsrapportering
- Lønn og reiseregninger
- Løperfond
- Forsikrings- og pensjonsavtaler


 

 

Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Odd-Bjørn Hjelmeset
Idrettssjef 

Odd-Bjorn.Hjelmeset@skiskyting.no

Mobil: 414 49 990

Ansvarsområder
- Overordna sportslig ansvar

 

 

 

 

 

 

Per-Arne Botnan

Landslagssjef 

per.arne.botnan@skiskyting.no
Mobil: 900 42 212

Ansvarsområder:
- Landslagsmodell og -struktur
- Innstille uttakskriterier sammen med utviklingssjef landslag
- Ansvar uttak ihht kriteriene for World Cup og VM
- Personalansvar for elitelandslagstrenerne, smøreteam og helseteam
- Hovedleder for elitelandslagene, og WC/VM lagene
- Overordnet kontakt Olympiatoppen
- Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite

  

Knut Folkestad

Salgssjef

knut.folkestad@skiskyting.no

Mobil: 905 59 370

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundTherese Engebråten
Markedskoordinator 

therese.engebraten@skiskyting.no
Mobil: 979 69 281

Ansvarsområder:
- Koordinere og gjennomføre markedsaktiviteter i hht markedsstrategi og markedsplan
- Oppfølging og kvalitetssikring av sponsoravtaler
- Oppfølging av samarbeidspartnere, leverandører og Biathlon Pool
- Utvikling av markedsmateriell
- Ansvarlig for NSSFs tilstedeværelse på sosiale medier
- Koordinere markedsaktiviteter mellom våre samarbeidspartnere og landslagsutøvere

 


Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundVegar Rolfsrud

 Anlegg- og arrangementskonsulent

vegar@skiskyting.no
Mobil: 976 93 662

Ansvarsområder:
- Prosjektleder Sesongstart Skiskyting  
- Ansvar for nasjonale arrangement og arrangører
- Sekretær i Teknisk komité
- EQ Timing 
- Arrangørkonferanse
- Hovedterminliste
- Hovedansvar NSSFs konkurransereglement
- IBU B-lisens og NSSF C-lisens for anlegg
- Anleggsansvarlig med oppfølging av anleggsrådgivere, samt utvikling av materiell

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundJan Gustavsson
Koordinator landslag og logistikk

jan.gustavsson@skiskyting.no
Mobil: 400 60 660

Ansvarsområder:
- Logistikk landslag
- Kontaktpunkt mot Anti-Doping Norge
- Logistikkansvar: Klær og utstyr
- Kontaktpunkt mot leverandører

 

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundMarian Lyngsaunet
Bredde- og rekrutteringssjef

marian.lyngsaunet@skiskyting.no
Mobil: 915 20 548

Ansvarsområder:
- Strategisk og operativt ansvar for krets- og klubbutvikling
Oppfølging av kretsledere, kretsutviklere og jenteansvarlige
- Ansvar for bredde- og rekrutteringsarbeidet i NSSF
- Totalansvar for utdannings- og kompetansearbeidet i NSSF
- Litteraturutvikling
- Medansvar jentesatsing
- Foreldrekurskonsept
- Sekretær i Utviklingskomiteen

 

Åshild Sporsheim
Aktivitetskonsulent

ashild.sporsheim@skiskyting.no
Mobil: 997 03 752

Ansvarsområder:
- Fagansvar utdanning og kompetansearbeid og trenerutdanning
- Sunn Idrett
- Totalansvar Young Star, sentrale og regionale samlinger, samt Young Star-konkurransen
- Trenerkurs
- Sportsadmin og min idrett
- Åpen juniorsamling
- Jentesamling
- Arrangementstøtte nasjonale konkurranser og World Cup

 

Magnus Lystad

Markedskoordinator 

magnus.lystad@skiskyting.no
Mobil: 909 11 623

 

Del artikkel