Komiteer

Norges Skiskytterforbund har etablert flere ulike komiteer. Vi har også en representant i IBU.

Tillitsvalgt internasjonalt i IBU

Styremedlem IBU:           Tore Bøygard

Internasjonale TD IBU

Tore Bøygard
Johnny Rognstad
Knut Aas
Hans Peter Olsen
Jens Schjerven 


Utviklingskomité NSSF

Leder:          Roar Wærnes
Nestleder:    Heidi Skaug
Medlem:       Geir-Ole Steinslett
Medlem:       Sigrid Groven
Medlem:       Bjørn Jonsson
Sekretær:    Marian Lyngsaunet

 

Teknisk komité NSSF

Leder:          Tore Bøygard
Nestleder:    Arne Horten
Medlem:      Marie Hov
Medlem:      Johanne Raade
Medlem:      Jarle Tvinnereim
Sekretær:    Vegar Rolfsrud
 
 

Kontrollkomité NSSF

Leder:               Ole Martin Norderhaug
Medlem:            Trude Harstad
Medlem:            Bjørn-Erik Johnsen
1. varamedlem: Ellen Marie Colbjørnsen
2. varamedlem: Jon Haugan 

 

Sanksjonutvalg NSSF

Leder:                Terje Teksum
Nestleder:           Karl Gustavsen
Medlem:             Ingrid Vedeler
1. varamedlem:  Bernt Grimstvedt
2. varamedlem:  Anne Grundnes Steien


Valgkomité NSSF

Leder:               Jorunn Åsfrid Røyrvik
Medlem:            Marion Rønning Hüber
Medlem:            Torfinn Løland
Varamedlem:     Arne Rasmussen

Del artikkel