Styret i Norges Skiskytterforbund

Forbundsstyret består av president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret 2016-2018 ble valgt på NSSFs 19. ordinære forbundsting 28. mai 2016. Styret velges for 2 år av forbundstinget.

Årshjul for NSSFs styre 2016-2018


Styret i Norges SkiskytterforbundPresident:

Erlend Slokvik

Kronborgsæterlinna 63, 2848 Skreia
Tlf: 911 000 34
E-post: erlend.slokvik@olympiatoppen.no

Ansvarsområder:
- Overordnet strategisk helhetsansvar
- Representere NSSF nasjonalt og internasjonalt
- Media

  

Styret i Norges SkiskytterforbundVisepresident organisasjon:2
Heidi Skaug

Langhauan 11, 6320 Isfjorden
Tlf: 924 00 245
E-post: heidiskaug2009@hotmail.com

Ansvar for Region Midt - MRSSK
Ansvarsområder:
- Organisasjon
- Nestledereder UK
- Kompetanse/trenerkurs
- NSSF utviklingstrapp
- Kommunikasjon/informasjon
- Bredde- og utviklingsprosjekt


 

Styret i Norges SkiskytterforbundVisepresident sport:
Gjermund Hol

Blåklokkevn 11, 9325 Bardufoss
Tlf: 901 09 049
E-post: gjermund@ghnett.no

Ansvar for Region Nord - FSSK, TSSK, NSSK
Ansvarsområder:
- Toppidrett
- Toppidrett, integrering
- T4
- Fagutvikling sport
- DNB kraftsenter
- NSSF utviklingstrapp 
 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem:
Hans Peter Olsen

Underlia 23, 3320 Vestfossen
Tlf: 915 96 338
E-post: hpo@bouvet.no

Ansvar for Region Øst/vestre del - OASSK, BSSK, TSSK
Ansvarsområder
- Region Øst/Vestre del
- Arrangement
- NSSF konk.regler
- TD oppfølging
 

 

  

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem:
Halvor Flatland

Kalvikji, 6894 Vangsnes
Tlf: 957 81 493 
E-post: halvor.flatland@gmail.com

Ansvar for Region Vest - HSSK, SFSSK
Ansvarsområder:
- Marked
- Økonomi
- Kommunikasjon/informasjon  


 


 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem:
Lisbeth Gederaas

Remyrvn 74, 7506 Stjørdal
Tlf: 907 57 576
E-post: lisbeth.gederaas@gmail.com

Ansvar for Region Midt - NTSSK, STSSK
Ansvarsområder:
- Medlem UK
- Barne- og ungdomsidrett
- Rekruttering
- Samarbeid VGS og høgskoler

 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem: 
Arne Horten

Øvre Dalsbygdvn 61, 2550 Os i Østerdalen
Tlf: 901 05 593
E-post: arne.horten@infonett.no 

Ansvar for Region Øst/østre del - NØSSK
Ansvarsområder:
- Medlem TK
- AU Anlegg
- Arrangement
- NSSF konk.regler
- TD oppfølging

 

 

 

Styret i Norges Skiskytterforbund

1. varamedlem:
Nils Inge Gauthun

Bekkjedalen 35, 4440 Tonstad
Tlf: 901 57 011
E-post: nils.inge.gauthun@gmail.com

Ansvar for Region Sør - RSSK, ASSK
Ansvarsområder:
- Kretsansvar
- Representasjon nasjonale konkurranser

 


 

 

 

Styret i Norges Skiskytterforbund

2. varamedlem:
Heidi Hjemli

Gimsevn 100 A, 2387 Brumunddal
Tlf: 909 31 273
E-post: heidi.hjemli.nyvoll@live.no


Ansvar for Region Øst/østre del - HSSK, OSSK
Ansvarsområder:
- Kretsansvar
- Representasjon nasjonale konkurranse

 

 

 Del artikkel