Styret i Norges Skiskytterforbund

Forbundsstyret består av president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret 2018-2020 ble valgt på NSSFs 20. ordinære forbundsting 3.juni.2018. Styret velges for 2 år av forbundstinget.

 

Styret i Norges Skiskytterforbund

President:
Arne Horten

arne.horten@infonett.no 

Mobil: 901 05 593

 

 

 

 

 

 

 

  

Styret i Norges Skiskytterforbund

Visepresident Sport
Gjermund Hol

gjermund@ghnett.no 

Mobil: 901 09 049

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundVisepresident Organisasjon

Lisbeth Gederaas

lisbeth.gederaas@gmail.com

Mobil: 907 57 576

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem 

Tore Rynning-Nielsen

Tore.Rynning-Nielsen@herkules.no 

Mobil: 928 03 182

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges Skiskytterforbund

Styremedlem 

Bjørn Tore Årevik 

bjorn.aarevik@ka-aurstad.no

Mobil: 405 50 229

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges Skiskytterforbund

Styremedlem

Bjørn Jonsson 

bjonss@online.no

Mobil: 901 81 181

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem

Marie Hov 

marie_hov@hotmail.com

Mobil: 913 61 844

 Første varamedlem

Håkon Engstu

hakon.engstu@usn.no

Mobil: 970 38 621

Styret i Norges Skiskytterforbund 

Del artikkel