DNB kraftsentre

Norges Skiskytterforbund har to DNB kraftsentre i Norge; på Lillehammer og i Trondheim.

DNB kraftsentrene skal sikre at våre utøvere på toppidrettsnivå best tilgang på treningsfasiliteter, treningsmiljø, treneroppfølging, fysikalsk- og medisinsk oppfølging samt muligheter for å kombinere idrett og utdanning.

I gjeldende langtidsplan jobber vi mot følgende mål på tiltak:
a)   Stille trenerressurser til disposisjon for langslagsløperne.
b)   Følge opp løpere i regionale utviklingsmiljøer gjennom Team Statkraft, eks. i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø.
c)   Samarbeide med høgskole/OLT om bruk av stormølle for trening og testing, basistrening og helse/ fysioterapitjenester.

Koordinator DNB kraftsentre:
Geir Ole Steinslett 
Skinnervolden, 2653 Vestre Gausdal
Mobil: 906 45 581
g-ole-s@online.no

 

Del artikkel