Team Statkraft

Styret i Norges Skiskytterforbund har vedtatt ny modell for Team Statraft i perioden 2015-2017.

Målsetting for den nye Team Statkraft modellen:
Sørge for at skiskyttere i alderen 20-25 år ivaretas i en helhetlig modell gjennom å legge til rette for at løperne i målgruppen får bedreutviklingsmuligheter og motivasjon til å satse lenger på skiskyting (Langtidsplan 14-18 s.13).

Dette skal vi få til med å sette utøverne i sentrum, ivareta kontinuitet i utviklingen av løpere som går inn og ut av NSSFs landslag, samt de løperne som trenger lenger tid på å etablere seg på et av våre landslag. Modellen skal sørge for at det satses mer på løpere i alderen 20-21 og opp til 25 år, samt sikre kontinuitet og forutsigbarhet for løpere i sin utvikling:
VGS – TEAM STATKRAFT – JUNIORLANDSLAG – TEAM STATKRAFT – REKRUTTLANDSLAG – TEAM STATKRAFT - ELITELANDSLAG

Det vil fra og med sesongen 2015/16 bli opprettet 3 nasjonale Team Statkraft; ett i Midt-Norge (lokalisert i Trondheim), ett i Innlandet (lokalisert på Lillehammer) og ett i Oslo-området. Disse vil bli benevnt Team Statkraft Midt-Norge, Team Statkraft Innlandet og Team Statkraft Oslofjord.

Hjemmeside Team Statkraft Midt-Norge
Facebook

Hjemmeside Team Statkraft Innlandet
Facebook
Instagram: Teamstatkraftinnlandet
Snapchat: teamstatkraftin

Hjemmeside Team Statkraft Oslofjord

Trenere Team Statkraft:
Team Statkraft Innlandet: Hanne G. Thoresen
Team Statkraft Midt-Norge: Rune Åland
Team Statkraft Oslofjord: Jon Kristian Svaland

Teamene skal ha ansvar for sportslig koordinering og følge NSSFs treningsfilosofi og løperutvikling i sin region. Teamene tar videre ansvar for koordinering av regional/lokal aktivitet som for eksempel:

  • Høgskoler med utdanningstilbud til skiskyttere
  • Anleggsutvikling
  • Helsetilbud
  • OLT regionalt
  • Samarbeid med evt. DNB kraftsenter
  • VGS med utdanningstilbud til skiskyttere

Se presentasjon av den nye Team Statkraft modellen her

Del artikkel