Skadeforebygging

Idrettsskader kan deles inn i

  • akutte skader: plutselig oppstått skader som har en klart definert årsak.
  • belastningsskader: skader som har oppstått gradvis som følge av  overbelastning over tid.

Forebygging av akutte skader:
For å redusere akutte skader er det viktig med god oppvarming, uttøying og bevegelsestrening. Det er også viktig å kunne legge inn nok restitusjon i treningsplanleggingen. Videre bør man ha tilpasset utstyr, trene inn god teknikk, foreta nevromuskulær trening og eksentrisk trening. I tillegg til å utøve fair play og bruke beskyttelsesutstyr.

Årsaker til belastningsskader er ofte FOR MYE, FOR FORT, FOR OFTE, OG FOR LITE HVILE! Derfor er det viktig å ha en tålmodig progresjon i treningsbelastningen. Det innebærer å ta hensyn til varigheten, intensiteten, motstand, hyppighet, variasjon, restitusjon og totalbelastningen i hverdagen. Andre faktorer som kan føre til belastningsskader  er dårlig/nytt utstyr, underlag, uhensiktmessig teknikk, feilstillinger, ubalanse/dårlig styrke og nedsatt bevegelighet. I tillegg til for dårlig rehabilitering etter en tidligere skade. Kartlegg årsaker til belastningsskaden og eliminer eller minimaliser disse. Juster på den vanlige treningen og tren basis, styrke, bevegelighet mm. Andre grep man må gjøre for å bli bra kan være å endre teknikk, utstyr og korrigere eventuelle  feilstillinger. 

Gode basisøvelser fra Olympiatoppen.

Gode øvelser og fagstoff om bevegelighetstrening.


E-læringskurs – ”idrett uten skade”

Norges idrettsforbund (NIF) har et gratis e-læringskurs som heter ”idrett uten skader” som inngår i Trenerløypa. Kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å holde utøverne frie for skader. I tillegg vil du lære hvordan du skal håndtere de vanligste skadetypene i idretten.

For å ta kurset ”idrett uten skader” må du registrere deg først. Da er det også mulighet til å ta de andre kursene som ligger i e-læringsportalen til NIF.

Del artikkel