Jenter og skiskyting

For at jenter skal begynne med skiskyting, eller fortsette med denne idretten er det en rekke momenter som er viktig. For mange jenter er fellesskapet, venner og det sosiale rundt skiskytingen en viktig faktor for at de startet med skiskyting, og at de fortsatt driver med denne idretten. Dette kan derfor være grunnen til at det å trene jenter krever en annen treningspedagogikk enn det å trene gutter.

Hva synes jenter er viktig for å drive med skiskyting?

 • Fellesskap
 • Forutsigbarhet
 • Lagfølelse
 • Anerkjennelse
 • Rettferdighet
 • Bidrag-belønning

Vi ser at skiskyting i dag er en forholdsvis mannsdominert idrett både når det gjelder utøvere, trenere, ledere og støtteapparat. Antall aktive skiskytterjenter på landsbasis pr. i dag, tilsier at det ikke er alle som har muligheten til å trene sammen med andre jenter. Det er derfor viktig å ha arenaer hvor de kan treffes og utveksle erfaringer. Jenter søker etter å gjøre ting i fellesskap og ser styrken ved samarbeid.

NSSF ønsker å stimulere kvinnelige ledere og trenere til å delta på samlinger. Det er mange som har gitt seg som aktiv selv, men som sitter på en kompetanse som de kan overføre til dagens jenter, slik at de kan få med seg noen "knep" på veien.

Det kan være en mulighet å sette flere jenter fra ulike idretter sammen, nettopp for å skape et jentemiljø ved siden av skiskyttermiljøet ute i det lokale arbeidet.

Kommunikasjon med jenter
All kommunikasjon med løpere bør være så konstruktiv som mulig, gjerne i form av coaching. Som trener bør man derfor lage seg en liten "sjekkliste" med tanke på oppfølgingssamtaler. Forslag til noen "sjekkpunkter" som en løpersamtale med en jente bør inneholde:

 • Treningsmessig - hvor står hun?
 • Belasting - overtrening
 • Behov for oppfølging av lege/fysioterapeut
 • Belastning skole/studier - trening
 • Hvilepuls
 • Andre ting som kan påvirke treningsarbeidet og formen
 • Hva er det hun går og tenker på om dagen?
 • Hva kan bli bedre på fellestreningene?

Fra junioralder vil det bli et økt behov for faste trenersamtaler gjennom året.

Jenter som ledere, trenere og støtteapparat
Det signaliseres fra dagens aktive kvinnelige utøvere at det er ønskelig med flere kvinner i systemet, både som trenere, ledere og støttepersonell. Dette er også et mål for NSSF. Samtidig er det verdt å bemerke at mødre vil være en naturlig støttespiller på trening så vel som i konkurranse. Mødre kan ta et innføringskurs eller trenerkurs i skiskyting og være med på standplass eller ute i skiløypa under treninger på samme måte som fedre.

Jenter og styrketrening
Jenter og gutter har omtrent samme kroppsproporsjoner og styrke opp mot puberteten. Frem til puberteten er de to kjønnene omtrent like mottagelig for fremgang i muskeltrening. Dette er også avhengig av hvor lett musklene lar seg trene og vil også variere noe i forhold til alder. Fra 12-årsalderen går utviklingen i ulik retning. Fra pubertetens begynnelse har guttene større mulighet for å utvikle muskelstyrken. Dette avhenger ikke av alder, men av seksuell modningsgrad. Det kan virke som muligheten for å utvikle muskelstyrken stiger med mengden av mannlige kjønnshormoner. For kvinner blir muligheten da noe mindre, men den stiger frem til 25-årsalder. Hos kvinner og menn er det trolig liten forskjell i "trenbarhet" av muskelstyrke. Styrketrening hos gutter gir som regel økt muskelmasse (tverrsnitt). Dette er i mindre grad tilfelle hos jentene. Musklene blir sterkere men ikke særlig tykkere.

Jenter og gutter i og over puberteten kan stort sett bruke de samme retningslinjene for styrketrening. Men pga. den svakere skjelettutviklingen bør det tas hensyn til å bygge opp kroppstyrken med vanlig gymnastikk hvor belastningen i starten ikke er mer enn egen kroppsvekt.

Jenter, trening og menstruasjon
Det er lite som tilsier at kvinner ikke kan delta i anstrengende trening i menstruasjonsperioden. Hard utholdenhetstrening kan medføre at menstruasjonsblødningen blir mindre eller faller bort for en tid. Skjer dette bør man ta kontakt med en lege.

Det kan tyde på at kvinners fysiske prestasjonsevne er høyest i ukene mellom to menstruasjonsperioder.

Selve menstruasjonsubehaget og smertene varierer fra kvinne til kvinne. For enkelte kan det være svært store smerter eller blødninger som gjør at de føler ubehag ved å være i fysisk aktivitet i denne perioden. Som trener bør man prate om dette med den kvinnelige utøveren i "oppfølgingssamtalen". Dialog, tillit og åpenhet er viktig.

Del artikkel